Tanıtım

   Bölümümüz, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek ve topluma hizmet etmek amaçları taşımaktadır. Bölümümüzün kurulma süreci 2010-2011 eğitim öğretim yılının Bahar döneminde başlatılmış olup, bölümümüzde altı öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ile bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu süreçte temel hedefimiz, bölümümüzün kurulma sürecini hızla tamamlayarak, yukarıda saymış olduğumuz temel amaçlarımızı en etkili şekilde başarmaktır. Diğer yandan eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası aktörleri ile kurumsal iletişim kanalları oluşturup, bölümümüzün tanıtımını yapmak, kısa vadeli hedeflerimiz arasındadır. Eğitimin, birey ve toplum açısından taşıdığı yaşamsal önemin farkındalık düzeyini yükseltmek bir diğer hedefimizi oluşturmaktadır.