Öğretim Üyeleri/Öğr. Gör./Anabilim Dalları

 

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üye. Süheyla BOZKURT (Anabilim Dalı Başkanı)

 https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/1- SÜHEYLA BOZKURTcv1.pdf

 

Doç. Dr. K. Funda NAYIR

 https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/Nayir-Özgeçmiş.pdf

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üye. Özlem Yeşim ÖZBEK (Anabilim Dalı Başkanı)

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/Özlem Yeşim Özbek CV.pdf

 

Arş. Gör. Dr. Ebru DEMİRCİOĞLU DOĞRUÖZ

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/Ebru Dogruoz.pdf

 

Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Hasan COŞKUN (Anabilim Dalı Başkanı)

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/HasanCoskun.pdf

  

Doç. Dr. Pervin Oya TANERİ

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/Oya Taneri.pdf

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Ayşegül ŞAHİN

 https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/A.Şahin.pdf

 

Alan Eğitimi

 Prof. Dr. Hasan COŞKUN (Almanca Eğitimi)

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/HasanCoskun.pdf

 

Dr. Öğr. Üye. Tuba ŞENGÜL BİRCAN (Tarih Eğitimi)

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/Tuba Şengül Bircan.pdf

 

Doç. Dr. Nuray ZAN (Kimya Eğitim)

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/NURAY_ZAN(2014).pdf

 

Dr. Öğr. Üye. Filiz BEZCİ BİRCAN (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi)

 https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/ebb/filizbezci_cv3.pdf